Azorean Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Rafael Armada Wildlife Photography